USA Shito-Kai

American Chapter of the
 World Shitoryu Karatedo Federation
 

USA Shito-Kai Men's Team and staff at the 8th World Shitoryu Championship
Arena de Monterrey - Nuevo Leon, Mexico
October 17-23, 2016